Serial Informativ Episodul 5 – Cum realizăm un concept?

5 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

De ce avem nevoie de un concept?

Toate proiectele, de orice tip, pornesc de la o schiță de bază a obiectivelor și mijloacelor de obținere a rezultatelor așteptate. Ceea ce pare însă o etapă banală este de fapt elementul definitor pentru calitatea unui proces de dezvoltare. Un concept, în acest sens, nu este un simplu document orientativ, ci programul strategic de dezvoltare a unui proiect. În cadrul unei cereri de finanțare, el este util construcției aplicației tehnice și bugetare și reprezintă un instrument standard de raportare comună în cazul comunicării cu partenerii.

În acest context, conceptul este un document de programare care urmărește principalele elemente ale unui proiect, sumarizând obiectivele, activitățile, rezultatele și alte detalii într-o formulă ușor de parcurs și de comunicat.

El ordonează comunicarea cu partenerii și permite aplicantului să asigure unitatea viziunii inițiale pe parcursul construcției de proiect.

Mai multe pe http://www.euractiv.ro