Serial Informativ Episodul 4 – Cum identificăm partenerii?

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

În acest episod, vom aborda elementele principale ale dezvoltării parteneriatelor în cadrul elaborării unei aplicații pentru finanțare și vom propune o serie de principii generale care pot contribui pozitiv în acest proces.

Încurajarea parteneriatelor

Majoritatea programelor de finanțare directă de la Uniunea Europeană, inclusiv Orizont 2020 și granturile Comisiei Europene, încurajează sau impun formarea unor parteneriate sau consorții pentru depunerea aplicației.

În funcție de domenii și priorități, programele Uniunii Europene urmăresc îmbunătățirea colaborării dintre diferiți actori publici și privați, precum și crearea unor grupuri competitive de acțiune. În același timp, obiectivele Uniunii Europene cuprind și creșterea cooperării între statele membre, precum și întărirea legăturilor cu țările apropiate.

În acest sens, în cadrul programelor europene, partenerii pot fi identificați în statele membre, țările asociate programului vizat și terțe state – definite în funcție de cadrul de acțiune al programului.

Condițiile de eligibilitate sunt, de cele mai multe ori, identice cu cele ale aplicantului. Detaliile privind aceste aspecte sunt înscrise în cererile de propuneri și în ghidul aplicantului. În ceea ce privește procedura de aplicație, actele necesare pentru fiecare partener diferă în funcție de program. În unele situații, condițiile dictează depunerea alături de mandatul de parteneriat și a actelor care dovedesc statutul legal și capacitatea financiară a organizației. În alte cazuri, înregistrarea pe o platformă oficială aferentă programului de finanțare este suficientă.

Citeste mai mult pe http://www.euractiv.ro