Se prelungeste termenul de implementare pentru proiectele finantate in cadrul POSDRU 2007-2013

5 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Guvernul a aprobat pe 6 mai un Memorandum prin care se propun masuri pentru atingerea nivelului preconizat de absorbtie a fondurilor europene destinate Romaniei si pentru a se evita riscul de dezangajare a acestora. Astfel, prin actul amintit se extinde perioada de implementare a unor proiecte pe POSDRU 2007-2013, evitandu-se pierderea unor fonduri nerambursabile importante.

In acest sens, pe baza unor solicitari motivate din partea beneficiarilor, durata de implementare a proiectelor finantate in cadrul cererilor de propuneri lansate in 2013 si 2014 va putea fi prelungita peste durata maxima de implementare prevazuta in Ghidurile Solicitantului – Conditii Specifice, dar nu mai tarziu de 31.12.2015.