Se pregateste lansarea primului apel pe POPAM 2014-2020!

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunta intentia privind lansarea, in data de 02.12.2015, a sesiunii de primire cereri de finantare pentru Masura III.1. Sprijinul pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor public-private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti” din cadrul Prioritatii Uniunii Europene 4 (PU4) – “Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit si acvacultura” conform Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020.

Pentru aceasta sesiune este alocata suma de 1.066.800,00 euro.

Luni, 16 noiembrie 2015, AM POPAM a publicat si Ghidul Solicitantului pentru aceasta masura.

Sursa: AM POPAM