Se modifica procedurile de implementare a Programelor cu finantare nerambursabila guvernamentala!

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

La sfarsitul saptamanii trecute a avut loc o reuniune de lucru a Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM, in care au fost discutate procedurile de implementare si grilele de evaluare pentru cele 6 programe nationale pentru IMMuri care vor fi derulate in anul 2016, cu finantare de la Guvernul Romaniei. Pe baza consultarilor, reprezentantii CCDIMM au propus si aprobat in cadrul sedintei mai multe modificari care sa clarifice procesele de scriere si implementare a proiectelor:

1. Programul national multianual de microindustrializare:

 • eliminarea conditiei de vechime maxima de 5 ani a societatilor aplicante si introducerea conditiei de vechime minima de 2 exercitii financiare;
 • inlocuirea modalitatii de acordare a punctajului pentru praguri de valoare a investitiei eligibile in procent de aport propriu;
 • eliminarea categoriei “administrator” din cuprinsul criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 3.2. litera d) din procedura analizata;
 • adaugarea in categoria codurilor CAEN eligibile a clasei 17 – fabricarea articolelor din hartie si carton;
 • acordarea de punctaj suplimentar la finantare societatilor care au obtinut profit din exploatare la 31.12.2015 si eliminarea punctajului pentru pragul previzionat al profitului reinvestit;
 • reformularea acordarii punctajului pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe, urmand a se cumula cu ponderea mijloacelor fixe din categoria 2.1. si 2.2. din HG 2149/2004, raportata, in procente, la valoarea totala a cheltuielilor eligibile;
 • eliminarea conditiei minime de vechime pentru categoria “somer” din punctaje;
 • eliminarea obligativitatii stampilei pe documente;
 • depunerea documentatiilor intr-un singur original si o copie certificata in loc de 1 original si 2 copii conforme cu originalul;
 • adaugarea sintagmei “cu norma intreaga si pe perioada nedeterminata” pentru toate locurile de munca punctate in cadrul programului;

* modificarile realizate in cadrul acestui Program vor fi preluate la nivelul tuturor programelor in care se regasesc prevederi similare

2. Programul pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural:

 • eliminarea din categoria aplicantilor eligibili a formei de organizare Intreprindere Familiala (IF);
 • eliminarea din categoria cheltuielilor eligibile a constructiilor;
 • verificarea existentei autorizarii codului CAEN al furnizorilor beneficiarului finantarii;
 • reformularea obligativitatii sediului si tuturor punctelor de lucru in mediul rural;

3. Programul START:

 • acordarea de punctaj suplimentar pentru activitatile din categorii apartinand industriilor creative, asa cum sunt mentionate in Strategia Orizont 2020;
 • implementarea in aplicatia de inscriere a posibilitatii de descarcare a planului de afaceri trimis spre verificare in format *.pdf, imediat dupa trimitere;
 • simplificarea modalitatii de completare in aplicatie a fluxului de numerar previzionat;
 • implementarea programului prin agentie de implementare/institutie de credit partenera;
 • acceptarea ca si furnizori eligibili de consultanta si a ONGurilor;

4. Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

 • reformularea legaturii activelor achizitionate cu activitatea pe care aplica in sensul inserarii cheltuielilor comune domeniilor de activitate;

5. Proiectul programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri;

 • implementarea programului prin agentie de implementare/institutie de credit partenera;


6. Proiectul Programului pentru organizarea Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii – TIMM 2016

 • a fost votat in forma actuala a proiectului cu posibilitatea transmiterii de noi cheltuieli eligibile ce pot aduce plus-valoare IMM-urilor, de catre toti membrii invitati.

 Citeste mai mmulte pe www.fonduri-structurale.ro.