Se amână lansarea apelului de proiecte pentru IMMurile care dezvoltă produse inovatoare în domeniul IT&C!

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

utoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale au amânat termenul de depunere a proiectelor pentru sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere (acțiunea 2.2.1 – POC).

Prevăzută inițial a începe la data de 17.12.2018, înregistrarea propunerilor de proiecte se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu data de 14.01.2019 ora 09:00 și se va încheia în data de 11.03.2019 ora 17:00.

Amânarea deschiderii apelului a fost cauzată de o serie de modificări, cele mai importante dintre acestea fiind:

  • modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri și a prevederilor din Ghidul Solicitantului, în sensul posibilității ca ajutorul de minimis să poată fi acordat și IMM-urilor partenere în proiect. În forma precedentă, singura entitate care putea primi acest ajutor era liderul de proiect;
  • codurile CAEN 7010 și 7022;
  • la subcapitolul 3.2, în Lista documentelor care însoțesc cererea de finanțare, se adaugă documentul balanța contabilă, numai pentru întreprinderile înființate în 2018, care nu au încheiat încă un exercițiu financiar pentru a putea depune un bilanț. Aceeași nouă prevedere vizează și modificările de la subcapitolul 4.2.1 – Grila de verificare administrativă și a eligibilității;
  • dispare obligativitatea ca procedurile de atribuire a contractelor de achiziție să fie desfășurate exclusiv de către liderul de parteneriat. Procedurile vor putea fi desfășurate și de parteneri, dar liderul le va monitoriza și se va asigura că nu va exista divizare în contracte de valoare mai mică pentru produse/servicii/lucrări similare.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele cerute în Ghidul Solicitantului.