S-a lnsat in implementare proiectul SoVaReX

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Vineri, 8 decembrie 2017, intre orele 09:30 si 14:00 a avut loc conferinta de lansare a proiectului Tehnici de Stocare si Valorificare a Rezultatelor Cercetarilor Stiintifice Avansate (SoVaReX).  Proiectul este finantat prin Programul sectorial de cercetare dezvoltare al MCI. Au participat reprezentanti ai entitatilor care implementeaza proiectul, ai mediului de afaceri si ai administratiei publice locale. Reuniunea a avut loc la Biblioteca 

Nationala de Fizica, IFIH-HH.
Au fost prezentate obiectivele  proiectului si principalele activitati care revin fiecarui partener.  Directorul proiectului si responsabilul de
proiect din partea IFIN-HH au aratat modalitatile in care vor interactiona partenerii si modalitatile de atragere a unor entitati din alte domenii decat cel al cercetarii stiintifice pentru valorificarea rezultatelor cercetarilor avansate, utilizarii platformei IT, derularii unor programe de transfer de cunoastere pentru mangeri de companii si stimularea infiintarii de start-up-uri, in special, in domeniul sensorilor de mare precizie.
O parte a discutiei a fost focalizata pe tema abordata si de partenerul IMT privind Internet of Things (IoT). A fost evidential faptul ca IFIN-HH – ELI-NP au prezentat pentru prima data in Europa la Bruxelles in cursul anului 2017 posibilitatea lansarii unor cercetari stiintifice pentru dezvoltarea de aplicatii ale IoT in domeniul laserilor de mare intensitate si energiei nucleare.
Reuniunea a demonstrate interesul participancilor pentru valorificarea oportunitatilor oferite de Proiectul Sectorial 8 in vederea crederii
capacitatii de prelucrare a volumelor mari de date rezultate din cercetari avansate si a transferului de cunoastere si tehnologic catre mediul de afaceri.