S-a lansat Programul “SMEs Growth Romania”

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments
 În cadrul programului „ SMEs Growth Romania ”, Innovation Norway a lansat cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte cu un buget disponibil de 18.466.666 EUR în cadrul Norway grants 2014-2021. Programul sprijină proiectele propuse de întreprinderile românești într-una dintre cele trei domenii principale:
Green Industry Innovation, Blue Growth and Information and Communications Technology (ICT).
Rezultatul scontat al proiectelor finanțate prin acest apel este o competitivitate sporită pentru întreprinderile românești, sub forma creșterii cifrei de afaceri și a profitului operațional net și crearea de locuri de muncă. De asemenea, se estimează că proiectele vor contribui la dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor, proceselor și soluțiilor inovatoare, precum și la reducerea emisiilor de CO2 și a proceselor de producție mai eficiente din punct de vedere energetic.

Pentru mai multe informații despre eligibilitatea solicitanților, dimensiunea subvenției și alte condiții de finanțare, vizitați site-ul nostru web https://www.innovasjonnorge.no/smesgrowthromania. Eventualele cereri de clarificări / întrebări cu privire la cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte pot fi trimise la adresa de e-mail a programului: RO.Innovation@innovationnorway.no.

Cererile trebuie depuse la Innovation Norway prin intermediul portalului de aplicații electronice cel târziu joi, 28 mai 2020, la ora 14.00.