Romania va semna un memorandum cu BEI pentru expertiza in gestionarea proiectelor finantate din fonduri europene in 2014-2020

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Banca Europeana de Investitii va asigura sprijin autoritatilor romane pentru imbunatatirea managementului si consolidarii absorbtiei Fondurilor Europene Structurale si de Investitii, realizarea agendei de reforme structurale si investitii in sectorul public, in vederea realizarii obiectivelor din Acordul de Parteneriat 2014-2020.

In acest sens, va fi semnat un Memorandum de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, decizie luata astazi de Executiv.

Asistenta expertilor BEI va fi acordata pentru doua arii de interventii:

  • Necesitati orizontale: sprijin pentru intarirea capacitatii administrative a Autoritatilor de Management si a beneficiarilor pentru identificarea, pregatirea si implementarea proiectelor; suport pentru inchiderea Programelor Operationale Sectoriale Transport si Mediu 2007-2013; consultanta pentru echipele de proiect si departamentele implicate in pregatirea, managementul si implementarea proiectelor; training; sprijin pentru identificarea problemelor de guvernanta si adoptarea legislatiei nationale pentru cresterea absorbtiei Fondurilor Europene Structurale si de Investitii, precum si pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante.
  • Necesitati specifice referitoare la implementarea programelor operationale: sprijin pentru monitorizare, evaluare, pregatire si implementare; punerea la dispozitie a unor experti care sa sprijine pregatirea si implementarea proiectelor, inclusiv prin suport metodologic pentru pregatirea documentelor necesare; sprijin pentru implementarea instrumentelor financiare in Romania.

Expertiza acordata de BEI in baza acestui Memorandum de Intelegere va fi rambursata din Fondurile Europene Structurale si de Investitii alocate Romaniei, in cadrul unor proiecte de asistenta tehnica sau destinate dezvoltarii capacitatii administrative.

Prin acest Memorandum de Intelegere, Romania nu isi asuma angajamente financiare in plus fata de cele deja asumate prin documentele programatice aferente exercitiului financiar 2014-2020, iar acordul cu BEI este in concordanta cu obiectivul Guvernului de a sprijini reformele structurale, investitiile din sectorul public si cresterea absorbtiei Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI), cu suportul expertizei institutiilor financiare internationale.

Memorandumul de Intelegere va intra in vigoare la data notificarii de catre Guvern a finalizarii procedurilor nationale si va fi valabil pana la finalul perioadei de programare 2014-2020, adica 31 decembrie 2023.