România a primit rambursări de peste 3 miliarde de euro de la Comisia Europeană pentru programele finanțate din FESI; Pe POCU rata absorbției este 0%

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a făcut public stadiul absorbției fondurilor europene la 19 ianuarie 2018. Comunicatul oficial menționează că:

  • 1,09 miliarde euro este suma primită de la Comisia Europeană (CE) cu titlul de rambursare pentru programele operaționale gestionate de MDRAPFE(POR, POCU, POIM, POC, POCA, POIMM, POAT) și finanțate din fonduri europene structurale și de investiții (cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană), ceea ce reprezintă 4,83%;
  • 2,5 miliarde euro este suma totală primita de la CE pentru aceleași programe, incluzînd sumele rambursate si prefinanțările, echivalent a 11,07%;
  • peste 1,37 miliarde euro (6,09%) însumează plățile către beneficiari realizate de MDRAPFE, din care 1,23 miliarde euro au fost deja solicitați CE prin cereri de plată;
  • rambursarea efectivă pe programele gestionate de MADR (PNDR și POPAM) depășește 2 miliarde de euro

Conform MDRAPFE, la sfârșitul anului 2017, sumele erau foarte apropiate celor de mai sus, singura diferență fiind legată de plățile către beneficiari, unde procentul a fost de 6,03%, respectiv 1,36 mld euro.

Singurul program operațional pentru care rata de absorbție efectivă este 0% este Programul Operațional Capital Uman.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro