Regiunile și orașele: planul UE în valoare de 315 miliarde EUR trebuie bazat pe reducerea disparităților

5 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Liderii locali și regionali din întreaga Europă și-au prezentat pe 16.04.2015 propunerea de îmbunătățire a planului UE de investiții de 315 miliarde EUR, lansat de Comisia Europeană, care face în prezent obiectul discuțiilor cu Parlamentul European. Comitetul European al Regiunilor (CoR) și-a adoptat poziția cu privire la Regulamentul privind Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), prevăzut în plan. Avizul pe această temă, elaborat de președintele regiunii Picardia, Claude Gewerc (FR-PSE), solicită o atenție sporită pentru regiunile mai slab dezvoltate, o coordonare proactivă și reală între planul de investiții și fondurile structurale ale UE, precum și un rol mai important pentru autoritățile locale și regionale europene în identificarea și realizarea proiectelor strategice.

Regiunile și orașele doresc ca investițiile UE să contribuie la realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Europa. „Este necesar să se facă în mod clar referire la dimensiunea teritorială a planului Juncker. Trebuie să luăm în considerare și modalitățile de a reduce lacunele actuale în materie de investiții și de a acorda mai multă atenție regiunilor izolate și mai puțin dezvoltate” a subliniat președintele CoR, dl Markku Markkula. „Prin investiții integrate și colaborare la nivel european, regiunile și orașele își vor putea stabili strategii de specializare inteligente, care vor deveni motoare esențiale ale creșterii, inovării și creării de locuri de muncă.” De asemenea, CoR a solicitat stabilirea de reguli mai clare pentru a garanta că noile fonduri completează actuala strategie a UE în materie de creștere – în special fondurile structurale și de investiții – fără crearea unui efect de evicțiune sau suprapunere.

„Regiunile vor juca un rol esențial în punerea în aplicare cu succes a Fondului european pentru investiții strategice. De aceea, aș dori să încurajez toate regiunile din Europa să fie active și să utilizeze potențialul de investiții suplimentare furnizate de FEIS”, a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen, care a susținut, de asemenea, că „Comisia poate oferi cadrul, dar proiectele concrete vor fi elaborate la nivel regional. În prezent, există o ocazie excelentă de a prezenta diferite proiecte, legate de condițiile și nevoile regionale cu un profil de risc mai ridicat. Aștept cu interes cooperarea noastră, în scopul atragerii investițiilor private atât de necesare în Europa”.

Comitetul insistă asupra eficienței pentru o astfel de abordare de jos în sus și consideră că platformele de investiții sunt principalul instrument pentru a asigura implicarea tuturor regiunilor Europei. În această perspectivă, regulamentul FEIS ar trebui să definească cu claritate rolul și funcția acestora, iar participarea statelor membre, precum și a autorităților locale și regionale, ar trebui să fie încurajată de UE, excluzând contribuțiile acestora din calculele Pactului de stabilitate și de creștere. Acest tratament favorabil ar trebui asigurat, de asemenea, în cazul contribuțiilor naționale sau regionale pentru proiecte individuale eligibile în cadrul FEIS și, în general, ar trebui extins la cofinanțarea tuturor proiectelor sprijinite de fondurile structurale și de investiții ale UE.

„Pentru ca planul de investiții să reușească, îndemnăm Comisia și colegiuitorii să nu adopte o abordare descendentă în elaborarea și implementarea FEIS” a afirmat dl Gewerc, subliniind că „autoritățile locale și regionale ar trebui să fie implicate structural, în special în dezvoltarea „rezervei” de proiecte – în cadrul căreia pot asigura că sunt avute în vedere și inițiative la scară regională sau locală și facilitățile de credit pentru IMM-uri – precum și în acordarea de consultanță și sprijin strategic prin intermediul Platformei europene de consiliere în materie de investiții”. Noua platformă ar trebui să colaboreze, de asemenea, cu experți de la nivel local și regional în vederea sprijinirii regiunilor și orașelor în acțiunile de promovare a investițiilor private pentru creștere economică, iar acest sprijin trebuie să fie gratuit pentru autoritățile locale și regionale.

De asemenea, CoR cooperează mai strâns cu BEI și va pune în aplicare activități comune axate pe promovarea, în rândul autorităților locale și regionale, a oportunităților legate de fondurile FEIS, precum și de facilitățile de credit existente ale BEI, pentru ca regiunile și orașele să valorifice la maximum cheltuielile publice de la nivel local și regional.

În ceea ce privește chestiunile bugetare, Comitetul este profund îngrijorat de posibilitatea ca instrumente strategice precum Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei să fie slăbite prin deturnarea unei părți din alocările lor pentru finanțarea garanțiilor FEIS. Ca urmare, ar trebui valorificate toate marjele de flexibilitate existente în bugetul Uniunii Europene înainte de a opta pentru reducerea fondurilor programelor Orizont 2020 și MIE. Abia după constatarea efectivă a lipsei unor soluții, Parlamentul European ar trebui să autorizeze o astfel de reducere în mod progresiv.

În condiţiile în care Parlamentul European urmează să adopte în curând raportul pe această temă, președintele Markkula a avut inițiativa să transmită contribuția regiunilor și orașelor, în strânsă cooperarea cu Intergrupul privind investițiile pe termen lung și reindustrializarea, lansat recent, în cadrul unei reuniuni desfășurate luni la sediul CoR.​