Propuneri de Proiecte pentru Programul RO04 – Reducerea Substanțelor Periculoase

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments
Promotorii de Proiect, partenerii din statul donator, cât și alte instituții relevante sau organizații non-guvernamentale din România, ca și stakeholderi din statele donatoare. 100.000 Euro 30 august 2017, ora 14.00
Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014

Operator de Program

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Obiectivul General al Programului

Prevenirea daunelor și a efectelor secundare asupra mediului cauzate de substanțe chimice și deșeuri periculoase.

Obiectivul Specific al Programului

Consolidarea capacității de a implementa și aplica legislația UE privind produsele chimice și deșeuri periculoase și la îmbunătățirea monitorizării substanțelor periculoase în mediul înconjurător.

Activități eligibile
  • Organizarea și participarea la evenimente precum conferințe, seminarii, vizite de studiu, cursuri și alte tipuri de acțiuni cu caracter similar atâta timp cât se adresează scopului programului.

Pentru mai multe detalii, click aici.