Proiectul normelor de aplicare a Legii privind achizitiile sectoriale, publicat spre consultare!

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala pentru Achizitii Publice a publicat vineri, 26 februarie, spre consultare publica o varianta de lucru a proiectului Normelor metodologice de aplicare a Legii privind achizitiile sectoriale.

Acestea au fost elaborate pe modelul normelor de aplicare a Legii privind achizitiile publice (clasice), cu mici ajustari in vederea asigurarii gradului optim de flexibilitate necesar entitatilor care desfasoara activitati comerciale sau industriale.

Principalele noutati pe care le aduc aceste norme se refera la:

 • Verificarea conflictului de interese (Art. 2 alin. (2) din proiect)
 • Strategia de contractare (Art. 11 din proiect) aduce o schimbare importanta in abordarea procesului de achizitie publica, impartind acest proces in trei etape.
 • Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achizitiei (Art. 19 din proiect)
 • Detalierea modalitatilor de consultare a pietei (Art. 20 din proiect)
 • Detalierea unor aspecte legate de documentatia de atribuire – fisa de date si documentele suport (Art. 23 din proiect).
 • Evaluarea ex-ante a documentatiei de atribuire – noi reguli (Art. 26 din proiect)
 • Introducerea sistemelor de calificare (Art. 29 – 32)
 • Explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-pret” si „costul cel mai scazut” (Art. 36 si 37 din proiect).
 • Procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regula pentru toate tipurile de proceduri
 • Procedura simplificata (Art. 110 – 116)
 • Noua abordare ce trebuie urmata de entitatile contractante in procesul de evaluare a ofertelor

Cele mai importante noutati explicate pe larg pot fi consultate aici.

Mai multe detalii pe www.fonduri-structurale.ro