Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Beneficiari eligibili

a) unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului, care are un număr mai mare de 50.000 de locuitori;

b) instituţiile publice care au sediul sau structuri funcţionale pe raza unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la lit. a);

c) operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru pe raza unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la lit. a), precum şi operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru cu acces direct la autostrăzi, drumuri europene şi drumuri naţionale.

Finanțator

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul Programului

Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică.

Scopul Programului îl reprezintă stimularea utilizării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in şi contribuirea la atingerea ţintei, cu titlu indicativ de până la 6.000 de staţii de reîncărcare accesibile publicului, până în anul 2020.

Pentru mai multe detalii, click aici.