Program Romano-Elvetian pentru IMM-uri (PREIMM)

8 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Fostul secretar de stat in cadrul Ministerului pentru IMM-uri, doamna Anca-Laura Ionescu, anunta faptul ca IMM-urile au la dispozitie Programul Romano – Elvetian pentru IMM-uri in vederea achizitionarii de active corporale (inclusiv construirea / extinderea / modernizarea / finalizarea de constructii nerezidentiale) si necorporale (brevete, licente etc.), program care face parte din cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman pentru reducerea disparitatilor economice si sciale in cadrul Uniunii Europene extinse.

Scopul PREIMM este acela de a raspunde unui deficit de credite existent pe piata financiara din Romania, prin acordarea unor instrumente financiare precum creditele de investitii, in scopul sprijinirii dezvoltarii si cresterii competitivitatii IMM-urilor din Romania.

Programul consta in acordarea (IMM-urilor) unor linii de credit de maximum 100.000 franci elvetieni/IMM, echivalent in lei (366.160 lei / beneficiar), cu o dobanda de 1%+ROBOR la 6 luni, fiind finantate intreprinderile mici si mijlocii din 4 domenii prioritare: productie, servicii medicale, turism si comercializarea echipamentelor de economisire a energiei si a celor care utilizeaza resurse de energie regenerabile pentru eficientizarea activitatii.

Creditul este acordat de catre CEC Bank, dupa evaluarea dosarului de credit al aplicantului, in conditiile respectarii normelor interne de creditare.

In perioada 16.01.2014 – 30.11.2015, situatia creditelor acordate este urmatoarea:

  •  111 credite in valoare de 23.918.803,52 lei, din care 16.743.162,46 lei reprezinta contributia elvetiana si 7.175.641,06 lei, contributia CEC Bank;
  • majoritatea imprumuturilor au fost solicitate de IMM-uri din regiunile: Nord Est (26%), Sud Est (18%), Sud Muntenia (16%), Nord Vest (14%), Centru (10%), Sud Vest (9%), Vest (4%), Bucuresti Ilfiv (3%).

Programul de creditare are un buget de aproximativ 33 milioane franci elvetieni, din care: 8,5 milioane sunt pusi la dispozitie de catre CEC Bank si 24,5 milioane donati de catre statul Elvetian.