PROCESS INNOVATION NUCLEUS (PIN)

PROCESS INNOVATION NUCLEUS (PIN) este un IMM tânăr, fondat de un grup de antreprenori şi cercetători, care lucrează împreună în diferite proiecte de inovare şi afaceri, atât în România, cât şi în străinătate.

Misiune: Misiunea PIN este de a crea şi dezvolta soluţii tehnologice inovatoare, prietenoase cu mediul, eficiente din punct de vedere energetic şi din perspectiva costurilor şi având o productivitate ridicată în comparaţie cu tehnologiile existente în domenii industriale cheie, precum:Recuperarea de metale din minereuri; Tratarea, reciclarea şi recuperarea de metale şi nemetale din diferite deşeuri (e.g. deşeuri electronice, deşeuri provenite din procesele industriale, deşeuri miniere, deşeuri medicale); Decontaminarea solului şi a apei; Nanotehnologii; Materiale avansate (e.g. grafen), etc.

Valori şi Viziune: PIN consideră inovarea ca fiind una dintre cele mai înalte valori ale sale, plasând-o la baza fiecărei activităţi. Prin leadership, colaborare, integritate, standarde înalte şi performanţă, încercăm să excelăm prin progres dincolo de stadiul curent al tehnicii.

Produse si servicii

Suntem deschişi la colaborări în activităţi de inovare în domeniile de tehnologie din aria noastră de interes şi dincolo de aceasta. De asemenea, punem la dispoziţia partenerilor noştri tehnologiile şi/sau echipamentele noastre inovatoare.

Activităţi în desfăşurare: PIN şi-a asumat punerea pe piaţă a mai multor tehnologii brevetate sau în curs de brevetare create de grupul sau de cercetători:

  • Brevete acordate (jurisdicţii internaţionale) pentru “Metodă pentru Recuperarea Metalelor Nobile şi a Altor Produse Secundare din Minereu”, PCT/EP2010/064678 şi publicare WIPO WO2011/150984.
  • Cerere de Brevet European pentru “Metodă pentru Producerea Nanopulberilor şi a Izotopilor Diferitelor Elemente la Nivel de Nanopulbere”, PCT/EP2012/051479 şi publicare WIPO WO/2013/087227.
  • Cerere de Brevet pentru “Metodă şi Aparat pentru Sterilizarea Deşeurilor Medicale”, OSIM A/00443/16.06.2014.
  • Cerere de Brevet European pentru “Metodă şi Reactor pentru Recuperarea Metalelor şi Nemetalelor din Obiecte care conţin Metale şi Compuşi Organici”, EP14170661.4/2014.

Activitatea ştiinţifică a societăţii PIN este condusă de un fizician cu experienţă extinsă la nivel internaţional, în cadrul NASA, CERN, precum şi în alte institute de cercetare renumite din Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă. Pentru a facilita procesul de inovare al tehnologiilor noastre, PIN a dezvoltat parteneriate strategice cu universităţi şi institute de cercetare din România şi din Europa, cu care a depus mai multe proiecte în cadrul programelor Comisiei Europene (e.g. Horizon 2020, Era.Net RUS Plus, FLAG-ERA).

Date de contact:

Persoana de contact: Geanina Banu, Director Cercetare-Dezvoltare

Calea Bucuresti Nr. 289, Birou 1, Mihailesti, Jud. Giurgiu, Cod Postal 085200.

Telefon: +40724384111

Email: pin.company.office@gmail.com; geanina.banu@pinucleus.ro

Website: www.pinucleus.ro