AM POSDRU: Vor fi organizate 3 sesiuni de informare pentru potentialii beneficiari in cadrul CPP 187-189!

5 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

AM POSDRU si Organismele Intermediare MECS si CNDIPT au anuntat ca vor organiza sesiuni de informare pentru potentialii beneficiari in cadrul Cererilor de Propuneri de Proiecte Nr. 187-189.

Pentru mai multe detalii, click aici:

http://www.fonduri-structurale.ro/