AM POSCEE: Proiectele de pe lista de rezerva depuse pe Op. 111 – apel nr.5-2014 vor obtine finantare!

9 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

MFE prin AM POS CCE, a anutat ca va finanta in cadrul Apelului de proiecte nr. 5-2014, aferent Operatiunii 1.1.1 – „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” din cadrul Axei prioritare 1 POSCCE – „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” si proiectele care au obtinut punctaje de peste 60 de puncte in urma evaluarii.

MFE a mai precizat ca intr-o prima etapa au fost acordate finantari proiectelor care aveau un punctaj de cel putin 80 de puncte, iar ulterior, in urma suplimentarii creditelor de angajament, au fost finantate si proiectele cu 78-79 de puncte.

Ministerul Fondurilor Europene a identificat disponibilitati suplimentare, fapt ce permite finantarea tuturor proiectelor aflate pe lista de rezerva, respectiv proiectele care in urma procesului de evaluare si selectie au obtinut punctaj intre 60-77 si care pot fi implementate pana la data de 31.12.2015. Valoarea totala a asistentei financiare nerambursabile pentru aceste proiecte este de aproximativ 550 mil. lei.

AM POSCEE va transmite notificari catre toti potentialii beneficiari, care in termen de 3 zile lucratoare de la primirea notificarii trebuie sa informeze AM daca doresc semnarea contractului de finantare, cu implementarea proiectului in timp util, nu mai tarziu de 31 decembrie 2015.

Sursa: MFE