POR: Se lansează apelul de proiecte destinat reducerii emisiilor de carbon în zonele urbane – SUERD!

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat ieri, 21 septembrie 2017, versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei prioritare 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Descarcă Ghidul Solicitantului.

Depunerea cererilor de finanțare se va face utilizând sistemul electronic – aplicația MySMIS începând cu data de 21.11.2017, ora 12.00, până la data de 21.05.2018, ora 12.00.

Sursa: MDRAPFE