POR: S-a relansat apelul dedicat IMM-urilor, prioritatea de investiții 2.2.!

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a relansat pe 24.09 apelul de proiecte nr. POR/694 (2.2 – IMM / Relansare 2019) aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Relansarea PI 2.2. are ca scop utilizarea alocării financiare rămase disponibile, în cadrul PI 2.2, după primul apel de proiecte.

Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 24.12.2019 – 24.03.2020.

Sunt eligibile doar investițiile ce urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Nord Est și Vest (regiunile în cazul cărora alocarea rămasă disponibilă permite organizarea unui nou apel de proiecte).

Față de primul apel de proiecte organizat în cadrul priorității de investiții 2.2 – IMM (lansat în decembrie 2016), principalele modificări și actualizări la ghidul specific vizează următoarele aspecte:

  • Detalierea și clarificarea unor aspecte suplimentare legate de ajutorul de stat regional, respectiv definirea unor categorii de investiții inițiale
  • Actualizarea unor referințe la anii fiscali relevanți pentru anumite criterii, referințe pagini web
  • Completarea grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității, respectiv a grilei de evaluare tehnică și financiară cu detalii și clarificări (la apelul anterior, aceste aspecte au făcut obiectul Instrucțiunii AMPOR nr. 33/2017).
  • Includerea precizării că bugetul alocat apelului nu va putea fi supracontractat
  • Solicitarea unei declarații de reconfirmare a încadrării în categoria IMM, la data semnării contractului de finanțare.
  • Actualizarea unor condiții precontractuale, respectiv eliminarea obligativității depunerii Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată și a Avizului Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007.
  • Actualizarea Formularului cererii de finanțare, conform modificărilor MySMIS
  • Eliminarea din lista anexelor obligatorii a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

Pot solicita finanțare societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare includ:

  • Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online;
  • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro.

Descarcă ordin

Descarcă ghidul