POR: Ghidul Solicitantului pentru prioritatea 2.2 – Dezvoltarea IMM-urilor din zona Deltei Dunării – în consultare publică!

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat astăzi spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – 2.2 ITI IMM, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro până la data de 23 martie 2017.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Prioritatea de investiție 2.2 va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale. În acest sens, se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să devină regională, națională sau internațională).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.

Sunt eligibile numai proiectele implementate în zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dună