POR: Ghidul solicitantului pentru OS 10.2 – învăţământ profesional şi tehnic, publicat spre consultare!

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

AM POR a publicat în data de 13.06.2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.2 – „Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii”.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 28.06.2017.

Acest apel se adresează unităţilor administrativ-teritoriale și instituțiilor administraţiei publice locale, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020.

Valoarea minimă eligibilă este de 100.000 euro, iar cea maximă de 6.700.000 euro, dar nu va depăşi 30.000.000 lei, calculat la cursul de schimb InforEuro valabil la data depunerii cererii de finanţare.

Pentru a descărca Ghidul, click aici.

Sursa: MDRAPFE