POR: Ghid pentru prioritatea de investiții 5.1. – patrimoniu cultural SUERD, publicat spre consultare!

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

AM POR a publicat spre consultare publică, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ceea ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi turismului, a contactelor directe între oameni”.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ropână la data de 27.06.2017 (10 zile calendaristice).

Pentru a descărca Ghidul, click aici.

Sursa: www.inforegio.ro