POR: A fost actualizat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiție 2.2 – IMM

5 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

MDRAPFE a actualizat Ghidul specific Apelului nr. POR/102/2/2, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, cu prevederile ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7209/2017.

Modificarea este în concordanță cu prevederile Regulamentului CE nr. 1084/2017 de modificare a Regulamentului CE nr. 651/2014 și vizează introducerea conceptului de „relocare” în contextul definirii investițiilor inițiale.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Descarcă ghidul.

Apelul de proiecte este închis din data de 30.08.2017.

Sursa: MDRAPFE