AM POCU a redeschis, astăzi, apelurile de proiecte pe OS 5.1 pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru orașe și municipii cu populație de peste 20.000 locuitori!

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

AM POCU a redeschis  două apeluri de proiecte corespunzătoare ghidurilor de finanţare „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) — orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, unul pentru regiunile mai puțin dezvoltate şi celălalt pentru regiunea Bucureşti-Ilfov. Proiectele vor viza elaborararea Strategiilor de Dezvoltare Locală, ca primă etapă a mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) pentru zone urbane marginalizate.

Pentru a descărca Ghidul pentru regiuni mai puțin dezvoltate, click aici.

Pentru a descărca Ghidul pentru regiunea dezvoltată București-Ilfov, click aici.

Notă: Apeluri de proiecte pe această linie de finanțare au fost deschise și anul trecut, în perioada octombrie-noiembrie 2016, astăzi fiind publicate rezultatele după prima etapă de evaluare (eligibilitate și conformitate administrativă). Mai multe detalii aici.

Beneficiarii din cadrul celor 2 apeluri de proiecte lansate astăzi pot fi autoritățile publice locale în parteneriat cu actori sociali relevanți sau Grupurile de Acțiune Locală (GAL) existente la momentul lansării apelului.

Alocarea financiară totală este de 100.000 euro pentru proiectele referitoare la Regiunea Bucureşti-Ilfov şi 4.000.000 euro pentru proiectele din regiunile mai puțin dezvoltate. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 50.000 euro.

Proiectele de sprijin pregătitor vor avea ca rezultat Strategia de dezvoltare locală (SDL) elaborată ca urmare a sprijinului primit, prin finanțarea următoarelor activități:

I. Înființarea noului GAL/ adaptarea GAL deja înființat conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020
II. Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate
III. Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL
IV. Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală

Depunerea proiectelor, prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014, se poate face începând cu 7 aprilie 2017, ora 17:00 și se încheie în data de 15 mai 2017, ora 16:00.