POCU: Ghidul Solicitantului pentru servicii comunitare integrate – în consultare publică!

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Servicii comunitare integrate”.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează măsuri prin care se urmărește pilotarea abordării integrate a serviciilor medicale si sociale oferite la nivelul a 100 de comunități aflate în grad 3 și 4 de sărăcie selectate de către MMJS pe baza unui set de criterii aplicat comunităților marginalizate cu grad 3 sau 4 de sărăcie conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România.

Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 19.07.2017 la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro

Ghidul Solicitantului Conditii Specifice este aferent Axei prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general Obiectivul specific 4.5: Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin introducerea de instrumente/ proceduri/ mecanisme etc. şi prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem, Obiectivul specific 4.6: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială la nivelul comunității, Obiectivul specific 4.10: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență medicală la nivelul comunității.

Sursa: MDRAPFE