POCU: Ghid spre consultare pentru formarea personalului din sănătate!

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

MFE a lansat astăzi, 1 septembrie 2016, în consultare publică Ghidul Solicitantului „Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”, aferent apelului de proiecte, în valoare de 94.747.058 euro, din cadrul POCU.

Ghidul se adresează instituţiilor din sistemul de sănătate publică care derulează proiecte cu acoperire naţională, inclusiv în parteneriat cu universităţi şi organizaţii neguvernamentale cu experienţă relevantă. În proiectele aferente programelor prioritare de sănătate vor fi implicaţi angajaţi ai instituțiilor publice şi medici de familie. Un proiect poate primi între două și 4 milioane de euro pentru programe de formare specifică şi schimb de bune practici, inclusiv transnaţionale, în domeniile: sănătatea femeii și copilului, boli netransmisibile majore (boli cardiovasculare, respiratorii, endocrine, pulmonare şi renale cronice, cancer, diabet zaharat), boli transmisibile(tuberculoză; HIV/SIDA, hepatite virale cronice B și C), sănătate mintală, boli rare(inclusiv genetică medicală).

Apelul de proiecte sprijină măsurile referitoare la sănătate din Pachetul Național Anti-sărăcie, adoptat de Guvern în februarie 2016. Astfel, MFE urmărește să crească nivelul calitativ al serviciilor de sănătate și să faciliteze accesul egal la acestea, dar şi să investească în formarea resurselor umane din domeniul medical, în contextul deficitului de personal ca urmare a migraţiei externe.

MFE așteaptă propunerile, sugestiile sau recomandările privind ghidul „Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate” până la data de 15 septembrie 2016, pe adresa: serviciimedicale@fonduri-ue.ro. O prezentare pe scurt a ghidului se găşeste aici. 

Apelul de proiecte „Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate” face parte din Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Prioritatea de investiții 9.iv „Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general”, Obiectivul specific 4.8 „Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical”.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene