POCU 2014-2020: Se lanseaza primul apel de proiecte!

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Incepand cu data de 20 noiembrie 2015, ora 10.00, se vor putea depune primele cereri de finantare in cadrul POCU 2014-2020. Ministerul Fondurilor Europene a anuntat lansarea primei cereri de propuneri de proiecte din cadrul POCU 2014-2020 dedicata inregistrarii la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi. Beneficiarii eligibili in cadrul acestei CPP sunt MMFPSPV/ SPO (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati cu activitate relevanta (inclusiv structuri ale tinerilor).

Primul apel de proiecte din cadrul POCU 2014-2020 este de tip non-competitiv, fara termen limita de depunere. Proiectul/ proiectele care vor obtine minimum 80 de puncte in cadrul procesului de evaluare vor fi selectate automat in vederea semnarii contractului de finantare.

Descarca
Pachetul Solicitantului

Unde se depun proiectele

Conform Regulamentului 1303/2013, art. 122, lit.c „statele membre se asigura ca, pana la 31 decembrie 2015 cel tarziu, toate schimburile de informatii intre beneficiari si o autoritate de management, o autoritate de certificare, o autoritate de audit, precum si organismele intermediare sa poata fi efectuate prin intermediul unor sisteme de schimb electronic de date”. In baza Regulamentului a fost creat sistemul MySMIS 2014, sistem care a fost lansat in cadrul unei conferinte de presa la inceputul lunii octombrie, doar pentru potentialii beneficiari ai POCU.

In perioada octombrie – noiembrie, la nivelul Organismelor Intermediare POCU au avut loc sesiuni de instruire cu privire la utilizarea MySMIS2014. Accesul in cadrul sistemului informatic a fost permis pentru potentialii beneficiari doar pe durata sesiunii de instruire, desi au existat cereri de eliminare a acestei restrictionari, in scopul asigurarii unui nivel maxim de eficienta a consultarilor.

La momentul derularii instruirilor, sistemul nu permitea vizualizarea decat a modulului aferent inscrierii unei cereri de finantare. Va prezentam cateva dintre caracteristicile noului sistem valabile la sfarsitul lunii octombrie:

  • Toate documentele care se ataseaza in noul sistem vor fi semnate cu semantura digitala
  • Inscrierea in sistem: reprezentatul legal al organizatiei urca in sistem o declaratie si un act justificativ care atesta statutul sau si creeaza contul organizatiei. Poate numi imputerniciti cu diferite drepturi asupra contului organizatiei (vizualizare, scriere, validare)
  • Nu exista (deocamdata) limita la marimea documentelor care pot fi incarcate in sistem
  • Bugetul unui proiect este realizat in mod automat de sistem, pe baza resurselor necesare definite la fiecare activitate
  • Inainte de trimiterea proiectului, se incarca CV-ul managerului de proiect propus. Doar in situatii exceptionale se poate numi un alt manager de proiect
  • Toti partenerii unui proiect trebuie sa isi creeze conturi distincte si sa valideze prin reprezentantul legal/imputernicit online cu semnatura digitala proiectul – inainte de transmiterea cererii de finantare

Raluca Preluca,
www.fonduri-structurale.ro