POC: Trei ordine de modificări pe Axa 1 dedicată cercetării

1 year ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Saptamana trecuta

u fost publicate 4 ordine de ministru cu aplicabilitate în cadrul Programului Operațional Competitivitate.Trei dintre acestea sunt în consultare publică și cel de-al patrulea este Ordinul pentru modificarea și completarea Anexei „Ghidului solicitantului – condiții specifice” a Deciziei nr. 9282/06.07.2016 privind aprobarea Ghidului Solicitantului – condiții specifice și lansarea apelului POC – A.1-A.1.1.3- H-2016 pentru Acțiunea 1.1.3 „Creșterea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului – cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale” din cadrul POC 2014-2020..

Cele trei ordine aflate în consultare publică sunt:

  • Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 6436/217 pentru aprobarea ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor – Proiect Tehnologic Inovativ pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - în consultare până de 29 iulie 2019.
  • Ordin pentru completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020 (care conține prevederi referitoare la secțiunea A) - în consultare până de 29 iulie 2019.
  • Ordin pentru completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020 (care conține prevederi referitoare la secțiunile C și G) - în consultare până de 30 iulie 2019.

Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra documentelor, la adresa de email contact.minister@fonduri-ue.ro sau le pot depune la sediul AM POC din str. Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, București.