POC: Solicitanții pe apelul „Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD – Secțiunea E” din 2015, invitați de MFE să își încarce proiectul în MySMIS

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

MFE a demarat pe 29.08.2016, procesul de reconstituire în sistemul informatic MySMIS2014+ a apelurilor aferente POC 2014-2020 lansate în 2015.

Pentru POC 2014-2020 au fost lansate în 2015 în afara sistemului informatic 7 apeluri aferente Axei Prioritare 1 (Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor) şi un apel aferent Axei Prioritare 2 (Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă).

Pentru păstrarea pistei de audit în cadrul sistemului informatic MySMIS2014+ se vor lansa apeluri istorice/ reconstituite. Odată definite aceste apeluri, solicitanții din anul 2015 din cadrul acestor apeluri sunt invitaţi să își încarce cererea de finanțare în sistem. Aceste apeluri reconstituite se adresează strict solicitanţilor din anul 2015. AM POC împreună cu Organismele Intermediare vor veni în sprijinul solicitanţilor pentru suport în procesul de aducere în sistemul informatic a cererilor de finanţare depuse.

Începând cu data de 29.08.2016, ora 09.00, a fost lansat apelul reconstituit pentru păstrarea pistei de audit pentru POC/61/1/2/“Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii cercetare-dezvoltare – Secţiunea E”.

Lansarea următoarelor apeluri reconstutuite/istorice va fi anunţată public de Ministerul Fondurilor Europene.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene