POC: S-a lansat apelul pentru Imbunătățirea conținutului digital și infrastructurii TIC în domeniul e-cultură!

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Ministerul Comunicaţiilor şi Societatii Informaţionale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale a anunţat lansarea apelului Acţiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea E-Cultură, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Axa prioritară 2 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Alocarea indicativă pentru acest apel este de 10 milioane euro din FEDR, din care maxim 600.000 euro din FEDR pentru intervenţii în zona ITI.

Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, în mod continuu, începând cu data de 28.03.2017, ora 11.00 pana la epuizarea bugetului alocat.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Sursa: MCSI