POC: S-a lansat apelul în cadrul căruia va fi finanțat Portalul Naţional al Educaţiei „Biblioteca Şcolară Virtuală”!

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a anunţat lansarea Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-educaţie, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, aprobat prin Ordinul ministrului nr. 2397/12.03.2018 şi apelul de proiecte de tip necompetitiv, cu depunere continuă până la epuizarea bugetului alocat.

Descarcă documentele

În cadrul acestui apel se vor finanţa proiectele: Sistem Informatic de Management al Şcolarităţii, Wireless-Campus şi Portalul Naţional al Educaţiei „Biblioteca Şcolară Virtuală”.

Prezentul apel de proiecte, aferent Axei Prioritare 2 a Programului Operațional Competitivitate, are un buget alocat de 433.072.640 lei (FEDR).

Sistemul informatic MySMIS 2014+ se deschide în data de 20.03.2018, ora 09.00, urmând a se închide la epuizarea bugetului alocat.

Sursa: MFE