POC: Ghidul solicitantului pentru proiectele pentru clustere de inovare în consultare publică!

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și organismul Intermediar pentru cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării a publicat în dezbatere publică Ghidului solicitantului aferent actiunii 1.1.1 Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate.

În cadrul acestui apel se vor finanța proiecte dedicate dezvoltării capacității de cercetare a clusterelor de inovare. Solicitanții eligibili în cadrul acestei competiții sunt clusterele de inovare.

Buget alocat: 31,7 milioane euro (150 milioane lei), dintre care 26,9 milioane euro (127,5 milioane lei) fonduri FEDR. Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între minim 2,3 milioane lei (500.000 euro) și 33,12 milioane lei (7 milioane euro).

Descarcă Ghidul

Ghidul este în consultare publică în perioada 14 august – 20 septembrie 2019. În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor trimite observații și propuneri la adresa de e-mail structurale@research.gov.ro.