POC: Au fost aprobate două noi ghiduri ale solicitantului în domeniul cercetării!

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Prin Deciziile Președintelui ANCSI nr. 9281/06.07.2016 respectiv nr. 9282/06.07.2016 au fost aprobate: Ghidul solicitantului – POC-A.1-A.1.1.2-I-2016 respectiv Ghidul solicitantului – POC-A.1-A.1.1.3-H-2016 şi lansarea competiţiilor pentru: “Proiect pentru asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date europene şi internaţionale” din acţiunea A1.1.2 “Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale“, respectiv pentru acţiunea A1.1.3 “Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale Programului-cadru ORIZONT 2020 şi alte programe CDI internaţionale

  • Descarcă Ghidul solicitantului – POC-A.1-A.1.1.2-I-2016
  • Descarcă Ghidul solicitantului – POC-A.1-A.1.1.3-H-2016