PNDR: Precizări privind modalitatea de retragere a cererilor și deciziilor de finanțare depuse

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Retragerea cererii de finanțare prin PNDR 2020 care a fost depusă on-line pe portalul oficial al AFIR (www.afir.infose poate face la cerere de către solicitant, indiferent de stadiul verificărilor procedurale în care se află proiectul, până la momentul semnării contractului de finanțare cu AFIR.

Astfel, cei care doresc să retragă solicitarea de finanțare vor completa un formular tip – Formular de retragere a Cererii de Finanțare – pe care îl vor depune la sediul Oficiului Județean (pentru proiectele care nu prevăd construcţii – montaj) sau la sediul Centrului Regional (pentru proiectele care prevăd construcţii – montaj). Acesta va cuprinde datele solicitantului, motivele care stau la baza acestei cereri și va fi semnat de către acesta urmând a fi ulterior înregistrat la AFIR (OJFIR sau CRFIR după caz).

Formularul de retragere a cererii de finațare poate fi descărcat de aici.

Acesta se depune completat, înregistrat și semnat, la secretariatele Oficiilor Județene sau ale Centrelor Regionale ale AFIR (după caz), din județul/ regiunea în care se propune implementarea proiectului, de luni până joi, în intervalul orar 8:30 – 17:00, iar vineri în intervalul orar 8:30 – 14:30.

Solicitanții vor putea să solicite o singură dată retragerea proiectul într-o sesiune anuală continuă.

Sursa: AFIR