Pe 19 decembrie se deschid 4 apeluri de proiecte pe POPAM!

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM a anunțat lansarea apelului nr.2 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsurile:

  • Măsura I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit (Descarcă Ghidul)
  • Măsura I.23  - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi – Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine (Descarcă Ghidul)
  • Măsura II.2 Investiții productive în acvacultură (Descarcă Ghidul)
  • Măsura IV.4 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură (Descarcă Ghidul)

Perioada de depunere pentru cele 4 apeluri de proiecte este 19 decembrie 2016-16 februarie 2017.

Potențialii beneficiari interesați pot completa chestionarul pus la dispoziție de AM și transmite pe adresa de emailpopam.comunicare@madr.ro, pentru a comunica informații importante despre modul cum AM-ul poate veni în sprijinul potențialilor beneficiari și cum poate îmbunătăți acordarea fondurilor nerambursabile prin POPAM.

Sursa: AM POPAM