Parteneriatul estic: În perspectiva reuniunii la nivel înalt de la Riga, reprezentanții locali și regionali solicită o mai amplă participare a cetățenilor și a nivelului local

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Lideri locali din UE și țările estice partenere s-au întrunit astăzi la Bruxelles pentru a cincea reuniune anuală a Conferinței autorităților locale și regionale din Parteneriatul estic ( CORLEAP ) . Membrii au adoptat un set de recomandări pentru reuniunea la nivel înalt a șefilor de stat și de guvern din cadrul Parteneriatului estic care se va desfășura la Riga, în luna mai.

CORLEAP a fost înființată de Comitetul Regiunilor în 2011, cu scopul de a conferi o dimensiune locală și regională cooperării UE cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Lucrările sale sunt urmărite îndeaproape de Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă și de Adunarea Parlamentară EURONEST. Co-președinții CORLEAP, președintele CoR, dl  Markku Markkula , și dl Emin Yeritsyan , președintele Uniunii Comunităților din Armenia, vor participa la următoarea reuniune la nivel înalt a Parteneriatului estic de la Riga, în calitate de purtători de cuvânt ai autorităților locale și regionale din Parteneriatul estic.

„Cu doi ani în urmă, reuniunea la nivel înalt a Parteneriatului estic de la Vilnius a recunoscut în mod explicit rolul autorităților locale și regionale. Vom continua să ne concentrăm asupra reformelor de descentralizare, inclusiv asupra măsurilor instituționale și de consolidare a capacităților, în vederea asigurării unei cooperări și mai strânse cu autoritățile locale și regionale din aceste țări care doresc să se apropie de UE, de valorile ei și de rezultatele sale”, a declarat președintele Markkula. „În următoarele luni vom contribui, de asemenea, la propunerile Comisiei Europene privind reforma politicii de vecinătate și a Parteneriatului estic, consolidând, acolo unde este cazul, cooperarea bilaterală și continuând, în același timp, abordarea multilaterală, care s-a dovedit a fi esențială în cooperarea transfrontalieră și teritorială”, a continuat acesta.

Participanții au discutat cu dna Heidi Hautala , membră a Parlamentului European și co-președintă a Adunării Parlamentare EURONEST, și dl Christian Danielsson , director general pentru politica de vecinătate și negocierile pentru extindere în cadrul Comisiei Europene, situația actuală și provocările din vecinătatea estică a UE. Dna Hautala a subliniat importanța dialogului la nivel local și a cooperării ca mijloace de a construi încrederea reciprocă între țările din zona conflictuală. „UE trebuie să acorde întregul său sprijin inițiativelor de interes comun, ca o modalitate de a consolida cooperarea”, a declarat co-președinta EURONEST.

Consolidarea cooperării cu țările din cadrul Parteneriatului estic în vederea promovării stabilității și dezvoltării în vecinătatea UE se numără printre prioritățile actualei Președinții letone a Consiliului, după cum au subliniat dl Juris Poikans , ambasadorul leton pentru Parteneriatul estic, și dl  Andris Jaunsleinis (LV-ALDE), membru al Biroului CORLEAP. Cea de-a patra reuniune la nivel înalt a Parteneriatului estic, care urmează să aibă loc la Riga, în perioada 21-22 mai, trebuie să reconfirme importanța strategică a Parteneriatului estic în cadrul politicii europene de vecinătate.

Recomandările adoptate astăzi de CORLEAP vin să sublinieze rolul important al democrației locale și al participării cetăţenilor la eforturile în vederea îndeplinirii obiectivelor Parteneriatului estic. Participanții au solicitat, de asemenea, Comisiei Europene să elaboreze programe specifice pentru a oferi un sprijin direct și accesibil autorităților locale și regionale din cadrul Parteneriatului estic în abordarea lor multilaterală. Un alt punct important de pe ordinea de zi l-a constituit consolidarea capacității administrative. Reuniunea anuală a fost urmată de o conferințăpe tema „Susținerea dezvoltării locale în țările partenere”. Cu această ocazie, a fost prezentată o nouă publicație CORLEAP pe tema asistenței financiare acordate de UE autorităților locale și regionale din țările Parteneriatului estic, care conține contribuții din partea Băncii Europene de Investiții și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.