Oportunități de finanțare de la Bruxelles – Serial Informativ Episodul 10 – Cum realizăm raportările narative și financiare?

8 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Raportările financiare și narative au un rol crucial în desfășurarea unui proiect cu finanțare de la Comisia Europeană. Cum prezentăm rezultatele unui proiect? Cum elaborăm un raport tehnic? EurActiv Romania explică.

Orice organizație care implementează un proiect cu finanțare de la Comisia Europeană este obligată să realizeze o raportare a activităților desfășurate și a cheltuielilor efectuate în raport cu obligațiile contractuale asumate în acordul de finanțare. În funcție de program, pot exista și raportări intermediare, care urmăresc o anumită parte a implementării proiectului.

Raportul unui proiect este compus din prezentarea narativă a rezultatelor implementării, expunerea cheltuielilor efectuate în raport cu bugetul de implementare și documentele justificative. De cele mai multe ori, pentru aceste elemente Comisia Europeană lansează formulare dedicate.

După depunerea raportării narative și financiare și a documentelor suport, urmează o perioadă de 90 de zile pentru obținerea aprobării din partea finanțatorului. Comisia își rezervă dreptul să suspende sau să reducă orice cheltuială. De asemenea, Comisia poate să solicite clarificări sau documente justificative suplimentare. În plus, se va verifica conformitatea cheltuielilor cu bugetul depus și aprobat, în vederea verificării regulii de realocare în valoare de maximum 10% din bugetul alocat liniei din care s-au luat fondurile.

Toate documentele suport pentru cheltuieli precum și mai multe detalii despre raportarea financiară sunt oferite de către Comisie încă de la depunere, în ghidul aplicantului.

Mai multe pe http://www.euractiv.ro/