Oportunitate pentru IMMuri – granturi norvegiene

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

A fost lansat Programul pentru cresterea IMMurilor, componenta “Inovare pentru inverzirea industriei”- din granturile norvegiene!

Companiile mari pot solicita pana la 2 000 000 Euro iar IMMurile pot solicita intre 50 000 si 200 000 Euro cu o rata de cofinantare diferita de la o activitate la alta pentru urmatoarele investitii si activitati:

  • Adoptarea noilor tehnologii care contribuie la reducerea consumului de materii prime, energie, apa si reducerea deseurilor –  cofinantare de maximum 50% in functie de regiune
  • Dezvoltarea de produse verzi – cofinantare intre 20 si 30%
  • Imbunatatirea si eficientizarea proceselor existente – cofinantare intre 20 si 30%
  • Training , studii si analize – cofinantare intre 20 si 30%

Programul are ca scop sprijinirea IMMurilor pentru a realiza

  • procese de productie mai eficiente
  • utilizarea eficienta si responsabila a resurselor, reducerea deseurilor si a poluarii
  • eficienta in consumul de materii prime, apa si energie
  • managementul preventiv al deseurilor, reducerea sau reutilizarea deseurilor
  • utilizarea de tehnologii verzi, inovative
  • dezvoltarea si implementarea de produse si servicii inovative/eco-inovative

Va rog sa retransmiteti firmelor din clustere / Incubatoare, Parcuri tehniologice, fime cliente, aceasta informare.

Ghidul de finantare se descarca aici: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Romania/