Noi modificări aduse legislației achizițiilor publice

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

a fost publicată în Monitorul Oficial O.U.G. nr. 23/2020 cu privire la modificarea și completarea unele acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice. Actul normativ a fost adoptat de Guvern în ședința de marți, 4 februarie 2020.

Conform ANAP, modificările legislative vizează adoptarea unor măsuri urgente pentru simplificarea procedurilor de achiziții publice și totodată pentru inițierea primilor pași către transformarea digitală a acestora. Ordonanță de urgență contribuie la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene și deblocarea procedurilor de achiziție publică.

Printre modificări se numără:

  • Simplificarea modalității de realizare a controlului ex-ante, prin emiterea unui singur aviz conform pentru fiecare etapă a verificării. Concret, aceeași documentație de atribuire încărcată în sistem va putea fi respinsă o singură dată. Măsura vizează reducerea termenului de verificare a documentației de atribuire la 10 zile lucrătoare, anterior durata medie de verificare ajungând până la 70 de zile lucrătoare.
  • Introducerea obligatorie a verificării ex-ante pe un eșantion de până la 10% din totalul documentațiilor de atribuire încărcate în SEAP. Modalitatea de selecție a procedurilor de atribuire ce vor intra în eșantionul de verificare va fi stabilită ulterior și va avea în vedere includerea unor criterii care să vizeze cu preponderență procedurile de achiziție realizate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană.
  • Stabilirea de termene obligatorii pentru evaluarea ofertelor de către comisiile de evaluare. Astfel, pentru procedurile de achiziții publice cu o complexitate redusă s-a stabilit un termen de evaluare de până la 20 de zile lucrătoare, iar pentru cele cu o complexitate ridicată fiind stabilit un termen de 60 de zile. Totodată pentru ca măsura stabilită să producă efectul preconizat, respectiv reducerea termenelor de derulare a procedurilor de achiziții, au fost introduse sancțiuni pecuniare pentru nerespectarea termenelor prevăzute de legislație de către membri comisiei de evaluare.
  • Activitatea personalului ANAP cu atribuții de verificare ex-ante: observatorii ANAP vor putea emite avize conforme prin intermediul platformei SEAP, utlilizând exclusiv semnătura electronică. Practic, prin derularea controlului ex-ante exclusiv prin intermediul SEAP există garanția că în procesul de evaluare a ofertelor nu vor mai exista întreruperi cauzate de interacțiunea umană dintre angajații ANAP și membrii comisiei de evaluare.
  • Completări aduse articolului privind confidențialitatea ofertelor depuse. Astfel, a fost introdus un nou alineat la articolul 57 care prevede că „informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate”.

Descarcă O.U.G. nr. 23/2020.