A fost eliminată cerința cifrei de afaceri minime de 5.000 de euro pentru acordarea microgranturilor!

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Executivul analizează efectuarea de modificări la o serie de documente care se referă la acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabil, în contextul crizei provocate de COVID-19. În acest sens, un proiect de OUG a fost analizat, în primă lectură, ieri, 24 septembrie 2020, în cadrul ședinței de Guvern. Printre documentele care ar urma să sufere modificări se numără și Ordonanța 130/2020 care reglementează cele 3 scheme de sprijin adresate mediului de afaceri (microgranturi, granturi de capital de lucru și granturi de investiții). Printre schimbări se regăsesc:

Microgranturi

 • Eliminarea condiției aplicabile IMM-urilor conform căreia aplicantul trebuie să fi obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin 5.000 de euro.

Granturi pentru capital de lucru

 • Modificări la anexa care prevede activitățile eligibile, adăugându-se noi coduri CAEN.

Granturile pentru investiții

 • În forma anterioară a ordonanței existau inconsistențe cu privire la modul de calcul al contribuției proprii a beneficiarilor. Conform noii forme, contribuția proprie de minim 15% (sau 30% pentru regiunea Bucuresti-Ilfov) este din valoarea proiectului de investiții (nu din valoarea grantului așa cum era mențiunea inițială).
 • Modificarea criteriului de evaluare referitor la rentabilitate. Punctarea ar urma să se facă după cum urmează:
  • RIR: < 5% – 25 puncte
  • RIR: ≥ 5,01% și < 7,5% – 15 puncte
  • RIR: ≥ 7,51% – 10 puncte

Descarcă documentul

Ministerul Economiei a publicat procedura revizuită pentru microgranturi

Între timp, în cursul serii trecute, MEEMA a publicat „Procedura de implementare a măsurii -Microgranturi- acordate din fonduri externe nerambursabile,” modificată în urma observațiilor primite în perioada de consultare publică (n.r. 14-21 septembrie 2020).

Printre modificările aduse la nivelul documentului se numără următoarele:

 • În cadrul secțiunii referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii pentru a putea fi eligibili, a fost înlăturată condiția cifrei de afaceri, fiind înlocuită cu:
  • B) respectă condiția de la art. 6, lit b) din Ordonanța De Urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 3.2 alin (1), lit. b) și c);
 • Au fost adăugate 4 noi alineate referitoare la unele cheltuieli eligibile:
  • Nu sunt eligibile cheltuielile aferente achiziţiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile;
  • Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.
  • Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile facturile emise anterior semnării contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului;
  • Cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile.

Descarcă procedura de implementare actualizată publicată pe site-ul MEEMA