MFE: Rata de absorbtie a finantarilor 2007 – 2013 ar putea creste cu 5% datorita proiectelor retrospective

8 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

“Rata generala de absorbtie a fondurilor europene ar putea creste cu 5 puncte procentuale, daca se vor aproba toate proiectele retrospective care sunt in prezent in evaluare la nivelul Autoritatilor de Management si vor fi solicitate la rambursare sumele aferente proiectelor aprobate”, a declarat doamna Aura Raducu, Ministru al Fondurilor Europene. 

Autoritatile de Manegement ale POS Mediu, POS Transport, POSCCE si POSDRU au analizat pana in prezent 1.561 proiecte, din care au fost aprobate 40in valoare totala de aprox. 541 milioane euro (contributie UE de aprox. 464 milioane euro). Se mai afla in procesare/ evaluare/ aprobare un numar de 33 proiecte, cu o valoare totala de 630 milioane euro (contributie UE de aprox. 520 milioane euro). Din proiectele aprobate, a fost solicitata pana in prezent Comisiei Europene suma de 85 milioane euro. 

Numai anumite proiecte pot fi incluse in categoria celor retrospective, mai exact cele care sa intrunesc cerintele de eligibilitate pentru instrumentele structurale. Pana in prezent, mai putin de unul din zece proiecte analizate au corespuns acestor cerinte. Numarul acestora este atat de mic deoarece pentru marea majoritate au fost descoperite o serie de probleme ce tin de nerespectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice in cadrul procedurilor derulate prin aceste proiecte, de lipsa autorizatiilor de constructie sau a acordurilor de mediu.