Formular adeziune

Denumire Organizatie

Prezentare organizatie
 SRL SA ONG AP L

Manager general

Persoana de contact

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

CUI

Informatii necesare

Nr. de angajati

Cifra de afaceri 2012:

Cifra de afaceri 2013:

Valoare export:

Numar de brevete:

Numar articole stiintifice publicate:

Parteneri de afaceri/cercetare:

Proiecte europene finalizate:

Proiecte europene in derulare:

Ne exprimam acordul ca in vederea admiterii noastre in cluster sa ne intalnim cu Comitetul de Avizare al Cererilor de Aderare la Cluster.

Ne angajam ca odata cu admiterea noastra ca membri cu drepturi depline in asociatie sa platim contributia de membru pe cea de patrimoniu si sa ne conformam regulilor din statutul asociatiei.

Suntem de acord cu publicarea denumirii si a siglei companiei pe toate materialele de promovare si promotionale care vor fi realizate de catre asociatie. Suntem de acord ca denumirea companiei sa apara pe lista membrilor clusterului si pe site-ul acesteia.

Am luat la cunostinata ca, in calitate de membru al MHTC ne este permis să participam la toate activităţile care sunt acoperite de la bugetul de grup, cu excepţia celor care necesită fonduri suplimentare. Participarea la activitatile care necesita fonduri suplimentare este posibila după plata taxelor.

Suntem de acord ca, in cazul in care, in termen de 30 de zile de la data Adunarii Generale in care am fost acceptati ca membri, nu am prezentat documentele solicitate sa reluam procedura de admitere in asociatie.

Documente atasate:

Copie certificat inmatriculare sau, dupa caz, dovada inregistrarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor (in cazul asociatiilor si fundatiilor)

Copie Statut pentru a putea demonstra legatura dintre obiectele de activitate ale noului membru si activitatile MHTC

NOTA:
Documente necesare la inscriere:

  • Dupa votarea ca nou membru in Adunarea Generala a MHTC, in termen de 15 zile trebuie sa aduceti in original cazierul fiscal, care la data depunerii la judecatorie trebuie sa fie in termenul de valabilitate. Mentionam ca documentul are o valabilitate de 30 zile de la data emiterii. Subliniem ca termenul de 15 zile trebuie respectat de toti viitorii membri, intrucat dosarul care se depune la judecatorie trebuie sa contina cazierele fiscale ale tuturor viitorilor membrii si nu poate fi solutionat daca nu este complet.