MDRAPFE a transmis Autorității de Audit pachetele de desemnare pentru POAT, POCA și POIIMM

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

In 20 martie 2017, MDRAPFE a transmis către Autoritatea de Audit pachetele pentru desemnarea sistemelor de management și control aferente PO Asistență Tehnică 2014-2020, PO Capacitate Administrativă și PO Inițiativa pentru IMM.

Până la sfârșitul lunii aprilie, MDRAPFE va finaliza și va transmite Autorității de Audit și pachetele de documente necesare acreditării programelor operaționale: Infrastructură Mare (POIM), Regional (POR), Capital Uman (POCU), Competitivitate (POC). Ulterior, Autoritatea de Audit va analiza documentele și va derula câte o misiune de audit la nivelul fiecărui program. Aceste acțiuni sunt necesare pentru emiterea opiniei „fără rezerve”, condiție esențială pentru acreditarea sistemelor de management și control.

Acreditarea sistemului de gestionare a fondurilor este condiția esențială pentru a rambursa de la Comisia Europeană cheltuielile din proiectele cu fonduri europene.

Până la 31 decembrie 2016 au fost desemnate trei sisteme de gestiune și control, respectiv Autoritatea de Management și Autoritatea de Certificare pentru:

  • Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia 2014-2020;
  • Programul de Cooperare Transfrontalieră INTERREG V-A România – Bulgaria;
  • Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

Sursa: MDRAPFE