MDRAPFE a lansat în consultare 3 contracte-standard de achiziție publică pentru obiective de investiții

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

MDRAPFE a lansat ieri în consultare 3 modele de contracte de achiziţie publică, pentru investiţii finanţate din fonduri publice. Este vorba despre un proiect de hotărâre de Guvern, care privește condiţiile contractuale generale şi specifice pentru proiectare, pentru execuţie, respectiv pentru proiectare și execuţie.

Documentele se află în consultare publică până la data de 8 iunie  2017. Cei interesați au posibilitatea de a transmite propuneri în scris, pe e-mail, la adresa iulia.matei@mdrap.ro, prin poștă (Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti – Direcţia Generală Juridică, Relaţia cu Parlamentul şi Afaceri Europene) sau pe fax, la numărul 0372.114.569.

Pentru a descărca documentele publicate spre consultare, click aici.

După aprobarea lor, versiunea finală pentru aceste tipuri de contracte ar urma să fie utilizată atât în cadrul investițiilor finanțate din fonduri publice naționale, cât și din fonduri europene.

Utilizarea la nivel național a unor modele-tip de contract are beneficiul că va conduce la o practică unitară în domeniul investițiilor pentru toate autoritățile contractante. Un alt avantaj este acela că va asigura lucrări de bună calitate pentru sectorul public. Astfel, se pune baza pentru a implementa lucrări publice în bune condiţii, prin eliminarea acelor forme de contract cu deficiențe, neclare sau incomplete, care ar genera dificultăţi în derularea contractelor, incertitudine contractuală şi legală, blocaje şi întârzieri. Totodată, se asigură competiţia efectivă în etapa de achiziție, prin evitarea acelor tipuri de condiţii contractuale dezechilibrate, care descurajează antreprenorii serioşi să participe la licitaţii.

Proiectul de act normativ a fost trimis spre consultare și structurilor asociative reprezentative ale administrației publice. Etapa de consultare are ca obiectiv colectarea propunerilor pentru o eventuală îmbunătățire a proiectului de act normativ.

Contractele au fost elaborate cu participarea instituțiilor care au atribuții în coordonarea investițiilor publice, ținându-se cont de bunele practici dobândite în materia lucrărilor finanțate atât din fonduri publice naționale, cât și europene.

Standardizarea contractelor a constituit, în ultimii ani, una dintre cerințele formulate de reprezentanţii beneficiarilor, constructorilor, consultanţilor şi de asociaţiile profesionale cu reprezentativitate naţională şi internaţională, în special pentru proiectele cu finanțare europeană și în cazul investițiilor semnificative.

Cerința are în vedere faptul că un contract standard poate conține cele mai bune practici la nivel internaţional şi cele mai bune modele de împărţire a riscurilor pentru obţinerea celor mai mici costuri pe proiect pe termen lung. Măsura este prevăzută atât în Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice (document elaborat, negociat, definitivat și agreat la nivelul administrației publice centrale, împreună cu Comisia Europeană, și aprobat prin HG nr. 901/2015), cât și în Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

MDRAPFE