Markkula și Moedas: Regiunile şi oraşele sunt factori-cheie ai inovării deschise

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Markku Markkula, președintele Comitetului European al Regiunilor, s-a alăturat solicitării comisarului european Carlos Moedas de a-i promova pe pionierii inovării și de a colabora prin intermediul unor inițiative cum ar fi Capitala europeană a inovării și Platforma de schimb de cunoștințe. Cultura inovării poate fi răspândită în Europa cu sprijinul diferitelor programe de finanțare ale UE, alături de investiții publice și private locale.

Preşedintele Markkula consideră că „regiunile şi oraşele noastre sunt forțe motrice ale inovării deschise – creștere economică prin interacțiune strânsă și creare incluzivă cu participarea cetățenilor, universităților, întreprinderilor și sectorului public”. Adresându-se membrilor CoR, comisarul european pentru cercetare, știință și inovare, Carlos Moedas, a susținut această idee: „Puterea se deplasează de la națiuni spre orașe. Misiunea dumneavoastră este de a implica autoritățile locale și regionale în procesul decizional al UE și de a încuraja o mai bună participare a cetățenilor.”

Un aspect important al dezbaterii în rândul membrilor privind finanțarea inovării a fost, de asemenea, modalitatea de a preveni adâncirea discrepanțelor regionale în domeniul inovării. Dna Yoomi Renström, membră a Consiliului municipal Ovanåker și președinta Comisiei CoR pentru politică socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC), a accentuat că „excelența nu trebuie să fie singurul criteriu de eligibilitate pentru finanțarea de către UE a cercetării și inovării, deoarece astfel se perpetuează concentrarea geografică a fondurilor, sprijinindu-se în mod repetat aceleași regiuni”; ea a subliniat, de asemenea, legătura strânsă dintre inovare și decalajele digitale.

Alături de finanțarea adaptată, inițiative precum Capitala europeană a inovării, prezentată membrilor CoR de comisarul Moedas, constituie etape preliminare concrete în încurajarea activităților de inovare deschisă de la nivel local și regional. Aceasta va consolida, de asemenea, capitalul de reînnoire în Europa, care va contribui la reducerea decalajelor dintre regiuni în domeniul inovării. Lansarea oficială a Platformei de schimb de cunoștințe în octombrie deschide noi posibilități pentru schimbul celor mai bune cunoștințe dobândite pe teren în cadrul programului Orizont 2020 al UE și îi sprijină pe membrii CoR să fie promotori activi ai schimbării.

„Facem apel la regiunile și orașele inovatoare să se înscrie cu curaj în linia întâi a dezvoltării inovării. Domeniul european al cercetării și inovării are nevoie de o nouă cale – deschisă, digitală și globală. Pentru ca acest lucru să se realizeze, încurajăm Comisia să continue simplificarea procedurilor și să faciliteze accesul la finanțare. De asemenea, solicităm să se faciliteze crearea de sinergii între diferitele programe de finanțare ale UE, cum ar fi interconectarea dintre politica de coeziune și programul Orizont 2020 și un impuls pentru achiziții publice inovatoare”, a concluzionat președintele Markkula.