Măgurele Science Park

8 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Inițiatorii acestui proiect, sprijinit de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, sunt Consiliul Judeţean Ilfov, Consiliul Local Măgurele, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH), Măgurele High Tech Cluster (MHTC) și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București- Ilfov – ADIBI.

Această inițiativă urmarește sprijinirea mediului antreprenorial în zonele urbane și rurale ale județului Ilfov, prin crearea unei platforme socio-economice de tip parc științific și tehnologic / incubator de afaceri, numit Măgurele Science Park(MSP), care va pune la dispoziția IMM-urilor inovative un cadru efectiv pentru dezvoltare în această zonă, cu scopul de a oferi sprijin logistic, facilități locale și stimulente fiscale. O astfel de întreprindere complexă are nevoie de un sprijin concertat al principalilor actori care pot stimula, favoriza și impune un atare proiect.

Inițiativa realizării MSP este asumată de un consorțiu care concentrează pentru prima dată autorități locale, regionale si guvernamentale impreună cu institutele de CDI de pe Platforma Măgurele și IMM-uri high tech, incluse intr- o asociație deschisă de tip cluster inovativ, interesate în exploatarea potențialului de afaceri, de transfer de cunostiințe și tehnologii, pe care îl oferă comunitatea de cercetare și academică de la Măgurele și în perspectivă proiectul ELI-NP, în curs de implementare.

Astfel, Consiliul Județean Ilfov, aflat la originea acestui proiect, propune, conform Strategiei de dezvoltare a județului Ilfov “ Orizont 2020”, atât sprijinirea mediului antreprenorial în zonele urbane și rurale ale județului, cât și susținerea unui cadru atractiv internațional în cercetare, dezvoltare și inovare localizat în județul Ilfov.Consiliul Județean Ilfov și primăria orașului Măgurele, sprijnă inițiativa formării Măgurele Science Park prin participarea cu terenul aferent (cca 40 ha) și reducerea taxelor conform legii.

Alături de Consiliul judeţean Ilfov, partenerii din cadrul proiectului Măgurele Science Park precum și autoritățile guvernamentale care îl susțin, vor prezenta succint contribuția fiecăruia pentru realizarea acestuia.

Va invitam joi incepand cu ora 10:00 la Hotelul Howard Johnson la lansarea proiectului. Puteti confirma participarea la numărul 0729.13.925, e-mail: birouldepresa@cjilfov.ro.