Legea economiei sociale a fost votata de Parlament

8 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Institutul de Economie Sociala din cadrul Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Reteaua Intreprinderilor Sociale de Insertie – RISE Romania, Fundatia “Alaturi de Voi” Romania, Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor UNCARS si Federatia CARP Omenia au anuntat faptul ca ieri, 30 iunie, proiectul de Lege privind Economia Sociala a fost votat de catre Parlamentul Romaniei.

Conform unui comunicat oficial al Institutului de Economie Sociala, Coalitia pentru economia sociala a sustinut incepand anul 2011, odata cu prima forma a proiectului de lege, o serie de amendamente privind definirea clara a celor trei domenii care fac obiectul legi: economia sociala, intreprinderile sociale si intreprinderile sociale de insertie, instituirea unor criterii clare pe baza carora o organizatie va putea fi atestata ca intreprindere sociala sau intreprindere sociala de insertie, recunoasterea intreprinderilor sociale ca intreprinderi, dar si recunoasterea rolului lor social de interes general, acordarea unor masuri de sprijin si definirea unor mecanisme adecvate de dialog intre autoritatile publice centrale si acest sector care deja furnizeaza aproximativ 100.000 de locuri de munca.

Incepand cu decembrie 2013, moment in care proiectul de lege a intrat in dezbaterea Parlamentului Romania, Coalitia a sustinut in mod constant necesitatea unei dezbateri ample la nivelul celei mai democratice institutii, care sa implice parlamentari, reprezentanti ai ministerelor de resort si ai actorilor economiei sociale.

Aceasta lege reglementeaza un domeniu in care in Romania exista deja organizatii cu traditie importanta, cum ar fi Casele de Ajutor Reciproc din Romania, care grupeaza 1,5 milioane de varstnici si aproape 1 milion de lucratori, numeroase ONG-uri active in domeniul social, ce fac integrare in munca a grupurilor vulnerabile, in intreprinderi sociale de insertie – unele cu perfomante sociale si econonomice recunoscute inclusiv prin premii europene .

Acest domeniu are cca.115.000 angajați in economia sociala din Romania, salariile platite de angajatori intr-un an ajung la 2.708.765.000 lei, din care 4,18%, s-au intors in 2012 in bugetul de stat ca taxe si impozite. Conform comunicatului IES, procesul legislativ a fost amplu si anevoios, marcat de numeroase neintelegeri si dezbateri pro si contra, amendamente la lege care apoi au fost respinse de senatorii sau deputatii din comisii.

Potrivit IES, „multe dintre amendamentele Coalitiei pentru Economia Sociala nu au fost ascultate si analizate cu seriozitate de ministerele de linie, nici politic, nici tehnic. Astfel prevederi precum posibilitatea de a include clauze sociale si de mediu printre criteriile de atribuire sau de performanta in contractele de achizitii publice ca mijloc de sprijin pentru intreprinderile sociale si rezervari de piete pentru intreprinderile sociale de insertie, permise de acquis-ul comunitar in vigoare si explicit recomandate de noua directiva 2014/24/EU, nu au fost explicit formulate in aceasta lege cadru”.

Documentul mai precizeaza ca nuu se defineste suficient de clar relatia dintre economia sociala ca sector, care include structuri de economie sociala (precum asociatiile si fundatiile, mutualitatile si uniunile de credit, cooperativele), din care o parte sunt intreprinderi sociale, din care o parte sunt intreprinderi sociale de insertie.

De asemenea, nu se face referire nici la posibilitatea de a utiliza Regulamentul 651/2014 si nici Decizia Comisiei din 20.12.2011 pentru aplicarea art 106 din Tratat privind serviciile de interes economic general, aplicabile intreprinderilor sociale in general si intreprinderilor sociale de insertie in special.

Alte propuneri precum aplicarea unei cote reduse de TVA pentru produsele si serviciile intreprinderilor sociale sau exonerarea de taxe salariale pentru persoane dezavantajate au fost respinse „fara nici o analiza de impact sau cost/beneficiu”, potrivit Coalitiei.

Conform documentului, in UE economia sociala reprezinta peste 4% din PIB, aproximativ 2 milioane de intreprinderi si organizatii de economie sociala, mai bine de 20 de milioane de angajati, peste 10% din rata de ocupare europeana, este considerat una dintre directiile strategice de incluziune si are o dezvoltarea sustinuta prin politici publice.

Sursa: Institutul de Economie Sociala