Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice ICSI Rm. Valcea

logo_icsi4Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice ICSI Rm. Valcea are ca misiune cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovarea, cu valorificarea rezultatelor prin transfer tehnologic si servicii de specialitate.

Obiectivele Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Rm. Valcea sunt orientate spre:

-   sustinerea programului nuclearnational – fisiunea nucleara si fuziunea nucleara;

- studii si cercetari in domeniul proceselor criogenice, materialelor si echipamentelor specifice;

- hidrogen si pile de combustibil, surse de energie regenerabile;

- mediul si calitatea vietii;

- transfer tehnologic si servicii de specialitate;

- dezvoltarea resursei umane din cercetare, stimularea formarii tinerilor cercetatori si colectivelor de cercetare de inalta performanta;

- dezvoltarea sistemului de gestionare a resurselor financiare publice, inclusiv fonduri structurale si private alocate cercetarii stiintifice.

 

SERVICII

• Servicii de proiectare si elaborare a documentatiilor suport pentru autorizatii, avize si acorduri necesare amplasarii si construirii de unitatii de detritiere a apei grele.

• Servicii de inginerie, expertize, solutii tehnice si asistenta tehnica pentru unitatile de producere apa grea si de reconcentrare apa grea.

• Servicii de asistenta tehnica, exploatare si intretinere a instalatiei de obtinere a apei saracite in deuteriu.

• Prepararea si certificarea de etaloane de apa grea si de apa usoara.

• Confectionarea de umpluturi ordonate pentru schimb de masa – izotopic si schimb termic.

• Preparare de catalizatori si confectionare de umpluturi catalitice ordonate.

• Servicii de cercetare si analiza a combustibililor solizi, lichizi si gazosi, inclusiv biomasa.

• Analize izotopice si fizico-chimice la alimente, bauturi alcoolice si nealcoolice pentru securitate alimentara.

• Monitorizare factori de mediu apa-sedimente-aer-solsi elaborarea de studii de impact de mediu.

• Monitorizarea activitatii radioizotopilor in mediul ambiant (tritiu T, tritiu legat organic OBT si C14).

• Producere si imbuteliere gaze pure si ultrapure – argon, argon spectral, heliu, hidrogen, azot, oxigen, metan, dioxid de carbon etc.

• Producere amestecuri de gaze pentru sudura in mediu controlat.

• Producerea de amestecuri de gaze pentru stins incendii de tip INERGEN.

• Producere de gaze pure si amestecuri de gaze pentru analize si calibrarea instrumentatiei de analiza.

• Curatire, reparatii, verificari si recertificari ISCIR la buteliile de gaze, vase sub presiune.

• Masurari de vid, refacere vid in manta si recertificari de vase si cisterne criogenice.

• Verificari si calibrari de senzori pentru temperaturi criogenice.

• Incercari de materiale la temperaturi criogenice.

• Verificari de etanseitate la utilaje si echipamente.

• Prelucrari mecanice, decapare-pasivare tronsoane de conducta si echipamente.

Infiintarea de firme noi sau incubarea de firme existente in cadrul Incubatorului Tehnologic si de Afaceri ICSI Rm. Valcea.

• Asistenta si consultanta pentru firmele incubate, asigurare de facilitati in spatiile alocate.

• Servicii de transfer tehnologic a rezultatelor cercetarilor in aplicatii profitabile pentru agentii economici.

 

CONTACT

Persoana de contact:  Marian Curuia

Adresa: Strada Uzinei nr.4 , Cod 240050, Rm. Valcea
PO Raureni, PO Box 7
Telefon: +40 250 732744
Fax: +40 250 732746
E-mail: Office@icsi.ro