Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

infp-logoInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) este persoană juridică română aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale. A fost înfiinţat într-o primă formă în februarie 1977 sub titulatura de Centrul pentru Fizica Pământului, ulterior a devenit Institutul Naţional pentru Fizica Pământului conform Hotărârii nr. 48/12.02.1994, iar prin Hotărârea nr. 1313/25.11.1996 a devenit INCDFP.

Scopul institutului constă în desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul fizicii Pământului, în general, şi al seismologiei, în principal.

Activitatea INCDFP se desfăşoară în cadrul următoarelor domenii principale de cercetare:

I. Cercetări fundamentale şi aplicative despre:

I.1. Fizica sursei seismice

I.2. Seismotectonica

I.3. Monitorizarea seismică şi evaluarea hazardului seismic

I.4. Predicţia cutremurelor bazată pe precursorii geofizici şi geodezici

I.5. Seismologie inginerească

I.6. Microzonarea seismică a zonelor dens populate

I.7. Structura internă a Pământului

I.8. Tomografia seismică

II. Elaborarea de standarde în următoarele domenii:

II.1. Zonare seismică (realizarea hărţii de hazard seismic pentru teritoriul României)

II.2. Microzonare seismică (evaluarea hazardului seismic local) a zonelor dens populate

III. Alte activităţi legate de cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică:

III.1. Studii de amplasament pentru centralele nucleare şi alte obiective de importanţă naţională (baraje, obiective militare, poduri, spitale, şcoli, etc.)

III.2. Realizarea unui sistem de avertizare în timp real pentru obiective industriale şi alte unităţi de interes naţional, în cazul unui seism major

III.3. Tomografie seismică pentru baraje

III.4. Realizarea hărţilor de distribuţie a mişcării solului în cazul cutremurelor puternice (ShakeMap)

III.5. Evaluarea hazardului seismic de pe teritoriul României în concordanţă cu normele europene – EuroCode8

IV. Participarea României la sistemul global de verificare prin mijloace seismologice a respectării Tratatului de Interzicere Totală a Experienţelor Nucleare (CTBT), prin intermediul:

IV.1. Staţiei seismice Cheia – Muntele Rosu AS081 – MLR

IV.2. Centrului National de Date al României NDC142 – ROM_NDC, organizat în cadrul INCDFP

V. Participarea in cadrul proiectelor de cercetare, dezvoltare si inovare, nationale si internationale

 

INCDFP este alcătuit din următoarele laboratoare:

-          Reţea seismică

-          Centrul de date

-          Departamentul pentru studiul structurii şi dinamicii litosferei

-          Seismologie Inginerească

-          Studii magnetotelurice şi bioseismice

-          Cercetări seismologice

Servicii sau produse ale institutului:

-          Catalogul cutremurelor de pământ produse pe teritoriul României (ROMPLUS);

-          Sistem de avertizare seismică în timp real (REWS) pentru unităţi industriale cu risc major la cutremurele vrâncene;

-          Harta de microzonare seismică (hazard seismic local) a municipiului Bucureşti pentru cutremurul maxim posibil (ML = 7,5);

-          Dispozitiv de închidere rapidă a unui robinet la şoc seismic pentru blocarea gazului metan la intrarea în locuinţe şi alte obiective sociale şi industriale (Brevetul de Invenţie nr. 11731B);

-          Harta cu distribuţia intensităţilor înregistrate pe teritoriul României în urma producerii cutremurelor cu magnitudinea ML mai mare de 3.0

-          Hărţile acceleraţiilor şi vitezelor maxime înregistrate pe teritoriul României în urma producerii cutremurelor cu magnitudinea ML mai mare ca 3.0

-          Hărţi estimative ale riscului seismic pentru clădiri rezidenţiale şi locuitori afectaţi de cutremure produse pe teritoriul României

-          Asigurarea participării României la Tratatul de Interzicere Totală a Exploziilor Nucleare (CTBT)

-          Studii de amplasament seismic pentru obiective de interes

Adresa: Str. Călugăreni 12, Măgurele, Ilfov, CP-MG2, cod poştal 077125

Telefon: +40214050670

Fax: +40214050673

Email: dirgen@infp.ro

Site web: http://www.infp.ro

 

infp-sediu-1

Sediul central INCDFP din Măgurele, Ilfov
infp-sediu-2

Comandamentul INCDFP, activ 24 din 24 de ore, 7 zile din 7